Tuesday, February 27News That Matters

வடக்கின் உணர்வுள்ள தெற்கனை, தெற்கின் உணர்வுள்ள வடக்கனை ஆக்குவதே மாணவர் தொழிலாக நமது இலக்கு.

~ வசந்த முதலி’ஸ் ~

வடக்கின் உணர்வுள்ள தெற்கனை, தெற்கின் உணர்வுள்ள வடக்கனை ஆக்குவதே மாணவர் தொழிலாக நமது இலக்கு.

~ வசந்த முதலி’ஸ் ~

யாழ் பல்கலைக்கழக பொதுமாணவர் சங்கம் மற்றும் A. வி. கருமம். B. இடையில் ஒரு கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது..

பயங்கரவாதத் தடுப்பு (PTA) மற்றும் தற்போது நாட்டில் நிலவும் நிலைப்பாடு மற்றும் எதிர்கால முன்மொழிவுகள் தொடர்பாகவும் பல்கலைக்கழக மாணவர் படைக்கும் யாழ் பல்கலைக்கழக பொதுமாணவர் சங்கத்திற்கும் இடையில் நேற்று (12) கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *